“It’s From Rotterdam Honey”

Bijen in de stad

stadsinitiatief

stadsiniatief Rotterdam

Waarom dit plan inleveren bij het stadsinitiatief?
In de ogen van Balten Schalkwijk, is het stadsinitiatief een initiatief waarmee de gemeente de participatie van de burgers van Rotterdam wil laten bijdragen om samen een beter leefmilieu te creëren.

 
 

Social Media

Volg ons op twitter en Facebook.
It'sfromRotterdamHoney op Facebook   volg It's from Rotterdam Honey op Twitter

Bijen

Bijen in de stad Rotterdam

De superfamilie van de bijen zijn insecten die behoren tot de orde van de vliesvleugeligen. Bijen zijn vooral bekend om de honing die ze maken. Bijen verschillen van de meeste andere vliesvleugeligen door het dieet van nectar en stuifmeel.
Bron: Wikipedia

Bijenvolken

Om te voorkomen dat er te veel volken in de stad komen en dus te weinig voedsel voor de bijen is het ook essentieel dat er veel tijd gestoken gaat worden om beplanting die zorgt voor veel dracht aan te planten en in goed overleg met de daarvoor bestemde instanties zoals stadsbeheer en de plantsoenen dienst er voor te zorgen dat de volken in de stad het goed hebben.

xxx

xxx

xxx